top of page

Symbolika kroužku – karma

Představte si klidnou hladinu jezera za tichého dne. Když na ni hodíte kámen, vzniknou ve vodě rozrůstající se kruhovité vlny, které se šíří dál od místa dopadu. Podobně jako vodní vlnky se z každého našeho skutku rodí jemné vlny karmy, které zasahují do naší budoucnosti. A stejně jako se vodní vlny jednou dostanou zpět ke břehu, odkud jsme kámen hodili, i tyto nehmotné vlny se k nám dříve či později vrátí. A to v podobě radostných či bolestných životních událostí, odměn či trestů za naše předchozí činy.


Zlaté náhrdelníky v bílém a žlutém 14kt zlatě se symbolem karmy osazeným brilianty.

Co je to karma a odkud pochází?

Karmu si někteří lidé pletou s osudem, jedná se ale o praktickou životní filozofii s jednoduchým principem, při kterém:

sklidíme to, co zasejeme

Jednoduše řečeno: pokud konáte dobro, budete v budoucnu odměněni štěstím a životní pohodou. Pokud jsou Vaše činy a myšlenky nekalé, karma Vás potrestá. Karma by tedy měla motivovat k rozvoji kladných vlastností.

Pochopení tohoto principu napomůže k osobnímu růstu, klidu a vyrovnanosti.  Uvědomění si, že všechny naše činy mají důsledky, může být motivační pro rozvoj kladných vlastností jako je soucit, trpělivost, moudrost a osobní zodpovědnost. Kromě osobní zodpovědnosti nás karma také učí, jak naše činy ovlivňují druhé a celý svět kolem nás. Kolektivní karma je výsledkem činů skupiny, národa nebo celého lidstva.


Karmu můžeme rozdělit na 3 typy:

  • Prarábdha karma – karma, která se nashromáždila v minulosti a začíná se projevovat v současnosti.

  • Saňčita karma – karma, která se nashromáždila v minulosti a čeká na vhodnou chvíli, ve které se projeví.

  • Agámí karma – karma, kterou svými činy a myšlenkami právě vytváříme a projevovat se teprve začne.


Minimalistický náramek z bílého 14kt zlata se symbolem karmy.

Karma a náboženství

Karma je slovo pocházející ze sanskrtu. Jedná se o pojem hluboce zakotvený v některých východních náboženstvích a filozofických tradicích.

buddhismu karma označuje etický přírodní zákon příčiny a následku. Čin vykonaný se záměrem, ať už pozitivním či negativním, postihne samotného aktéra. Zlé a sobecké jednání způsobí aktérovi utrpení, zatímco nesobecké přinese štěstí. Zjednodušeně řečeno, aktér původního činu sklidí to, co zaseje.

V hinduismu je karma chápána jako přirozený zákon příčiny a následku našich činů. Podle tohoto konceptu je lidský život jen jedním článkem v řetězci mnoha životů. Štěstí a utrpení, které v tomto životě zažíváme, závisí na činech vykonaných v předchozích životech i v současném životě. Myšlenka reinkarnace je nedílnou součástí hinduistického pojetí karmy.
Kroužek - symbol karmy

Kroužek, na první pohled jednoduchý geometrický tvar, má s karmou mnoho společného. Stejně jako karma je i kroužek nekonečný a nestranný. Kroužek karmy představuje nekonečný koloběh příčin a následků. Uzavřená forma kroužku poukazuje na propojenost všech bytostí a věcí – vše je součástí jednoho uzavřeného celku.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page