top of page

Symbolika krúžku – karma

Predstavte si pokojnú hladinu jazera za tichého dňa. Keď na ňu hodíte kameň, vzniknú vo vode rozrastajúce sa kruhovité vlny, ktoré sa šíria ďalej od miesta dopadu. Podobne ako vodné vlnky sa z každého nášho skutku rodia jemné vlny karmy, ktoré zasahujú do našej budúcnosti. A rovnako ako sa vodné vlny raz dostanú späť k brehu, odkiaľ sme kameň hodili, aj tieto nehmotné vlny sa k nám skôr či neskôr vrátia. A to v podobe radostných či bolestných životných udalostí, odmien či trestov za naše predchádzajúce činy.


Zlaté náhrdelníky v bílém a žlutém 14kt zlatě se symbolem karmy osazeným brilianty.

Čo je karma a odkiaľ pochádza?

Karmu si niektorí ľudia pletú so sudom, jedná sa ale o praktickú životnú filozofiu s jednoduchým princípom, pri ktorom:

zožneš to, čo zasieš

Jednoducho povedané: ak konáte dobro, budete v budúcnosti odmenení šťastím a životnou pohodou. Pokiaľ sú Vaše činy a myšlienky nekalé, karma Vás potrestá. Karma by teda mala motivovať k rozvoju kladných vlastností.


Pochopenie tohto princípu napomôže k osobnému rastu, pokoju a vyrovnanosti. Uvedomenie si, že všetky naše činy majú dôsledky, môže byť motivačný pre rozvoj kladných vlastností ako je súcit, trpezlivosť, múdrosť a osobnú zodpovednosť. Okrem osobnej zodpovednosti nás karma tiež učí, ako naše činy ovplyvňujú druhé a celý svet okolo nás. Kolektívna karma je výsledkom činov skupiny, národa alebo celého ľudstva.


Karmu môžeme rozdeliť na 3 typy:

  • Prarábdha karma – karma, ktorá sa nazhromaždila v minulosti a začína sa prejavovať v súčasnosti.

  • Saňčita karma – karma, ktorá sa nazhromaždila v minulosti a čaká na vhodnú chvíľu, v ktorej sa prejaví.

  • Agámí karma – karma, ktorú svojimi činmi a myšlienkami práve vytvárame a prejavovať sa ešte len začne.


Minimalistický náramek z bílého 14kt zlata se symbolem karmy.

Karma a náboženstvo

Karma je slovo pochádzajúce zo sanskrtu. Ide o pojem hlboko zakotvený v niektorých východných náboženstvách a filozofických tradíciách.


V buddhizme karma označuje etický prírodný zákon príčiny a následku. Čin vykonaný so zámerom, či už pozitívnym alebo negatívnym, postihne samotného aktéra. Zlé a sebecké konanie spôsobí aktérovi utrpenie, zatiaľ čo nesebecké prinesie šťastie. Zjednodušene povedané, aktér pôvodného činu zožne to, čo zaseje.


V hinduizme je karma chápaná ako prirodzený zákon príčiny a následku našich činov. Podľa tohto konceptu je ľudský život len ​​jedným článkom v reťazci mnohých životov. Šťastie a utrpenie, ktoré v tomto živote zažívame, závisí od činov vykonaných v predchádzajúcich životoch aj v súčasnom živote. Myšlienka reinkarnácie je neoddeliteľnou súčasťou hinduistického poňatia karmy.Krúžok - symbol karmy

Krúžok, na prvý pohľad jednoduchý geometrický tvar, má s karmou veľa spoločného. Rovnako ako karma je aj krúžok nekonečný a nestranný. Krúžok karmy predstavuje nekonečný kolobeh príčin a následkov. Uzavretá forma krúžku poukazuje na prepojenosť všetkých bytostí a vecí - všetko je súčasťou jedného uzavretého celku.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page