top of page

Čo sú puncové a identifikačné značky?

Puncová značka je drobný symbol, ktorý nájdete na šperkoch z drahých kovov. Táto značka Vás informuje o rýdzosti a pôvode použitého kovu ao tom, že bol šperk skontrolovaný puncovým úradom. Pre väčšinu zlatníkov a dizajnéra je táto značka nutným a neestetickým zlom. Týmto malým symbolom by ste však mali venovať rovnakú pozornosť, ako celej kvalite šperku.


Kto vydáva puncové značky

Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán známy ako puncový úrad. Hlavnou úlohou tohto úradu je vykonávať puncovú kontrolu, overovať rýdzosť výrobkov, vykonávať puncovú inšpekciu u výrobcov a obchodníkov.

Naša spoločnosť Lillian Vassago s.r.o. je registrovaná a môžete nás nájsť podľa mena. Overíte si nás na oficiálnych webových stránkach puncového úradu tu: https://puncovyurad.sk/zoznam-zahranicnych-uznanych-znaciek/


Aké značky môžete na svojich šperkoch nájsť

Na šperkoch vyrobených zo vzácnych kovov môžete pozorovať hneď niekoľko rôznych značiek: rýdzostnú, výrobnú alebo zodpovednú a štátnu puncovú značku. Ryzostné, výrobné či zodpovedné značky dávajú na šperk sami výrobcovia. Štátnu puncovú značku môže dať na šperk iba puncový úrad. Každá značka má svoj význam a každá oznamuje o Vašom šperku iné informácie.


Ryzostná značka

Táto značka má podobu trojmiestneho číselného kódu. Oznamuje rýdzosť drahého kovu, z ktorého je šperk vyrobený. Pri zlatých šperkoch sa najčastejšie stretnete s kódom 585 alebo 585/1000, ktorý označuje 14 karátové zlato. Kombinácia týchto čísel nie je náhodná. Množstvo drahého kovu sa uvádza v tisícinách v zliatine. Jednoducho povedané, ak je šperk označený rýdzovou značkou 585/1000, znamená to, že je v zliatine použitých 58,5 % čistého zlata.

Na šperkoch vyrobených zo striebra nájdete najčastejšie označenie 925. Jedná sa o tzv. sterlingové, teda klenotnícke striebro, ktoré má v sebe 92,5% rýdzeho striebra.

Pokiaľ ide o platinu, využívame tú s číselným označením 950, ktorá patrí k tým najkvalitnejším zliatinám.


Štátny punc

Jedná sa o najdôležitejšiu puncovú značku, pretože podľa nej poznáte, o aký druh kovu sa jedná a aká je jeho rýdzosť. Táto značka Vám dáva istotu, že šperk bol úradne skontrolovaný a že spoločnosť uvádza pravdivý údaj o druhu drahého kovu a jeho rýdzosti. Štátne puncové značky používajú zvieracie podobizne, ľahko ich tak rozpoznáte od ostatných značiek, ktoré na svojom šperku môžete nájsť.Výrobná značka

Ide o jedinečné označenie registrovanej spoločnosti či zlatníka, ktoré im pridelil puncový úrad. Spravidla sa používajú iniciály firmy. Vďaka tomuto označeniu je na prvý pohľad viditeľné, kto sa na výrobe šperku podieľal. Túto značku môžu používať iba výrobcovia šperkov.


Zodpovednostná značka

Táto značka je podobná tej výrobnej: obe značky sa skladajú z iniciál spoločnosti, a aj táto je pridelená puncovým úradom. Zodpovednostná značka Vám napovie, že bol šperk dovezený z územia iného štátu, kde bol aj vyrobený, avšak zodpovednosť preberá spoločnosť, ktorá ho predáva. Zodpovednostná značka, rovnako ako výrobná, má stanovený dizajn. Ide o dvoj či trojpísmenový symbol, ktorý je umiestnený v danom obryse. Túto značku je možné použiť len na označenie dovozených šperkov zo zahraničia.


Naša dovozová značka má označenie LLV, ktoré je umiestnené v šesťhrannom tvare, viď ilustrácie.


Aké šperky sa nemusia puncovať

Výnimku tvoria zlaté a platinové šperky, ktoré sú ľahšie ako 0,50 g. Pri strieborných šperkoch je daná hranica 3 g. Tieto šperky nepodliehajú kontrole puncového úradu a nemusia teda byť označené štátnou puncovou značkou.

Pokiaľ je šperk dovezený z iného štátu a je podlimitnej hmotnosti, nemusí byť kontrolovaný puncovým úradom ani označený štátnou puncovou značkou. Spravidla na ňom ale nesmie chýbať zodpovedná a rýdzová značka.


0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page