top of page

Kříž: symbol víry a naděje

Ze všech symbolů na světě patří právě kříž k nejstarším a nejrozšířenějším. Nejen jeho podoba, ale také význam provází lidstvo od nejranějších civilizací až po současnost. Je symbolem křesťanské víry, velmi důležitý je však také pro mnoho jiných společenství i jednotlivců po celém světě.


Zlatý přívěsek Kříž Lillian Vassago, 14kt zlato, osazen čirými zirkony.

V křesťanství kříž zastává roli ústředního symbolu této náboženské tradice. Kristův kříž připomíná jeho utrpení, smrt a zároveň vykoupení lidstva. Ačkoli je pro mnohé symbol kříže neodmyslitelně spjat právě s křesťanstvím, v obecné rovině přesahuje rámec tohoto náboženství a setkáváme se s ním napříč různými kulturami, mytologiemi a duchovními směry po celém světě. Křesťanský kříž je sice bezpochyby jeho nejznámější podobou, kořeny tohoto univerzálního symbolu však sahají hluboko do dávných civilizací a tradic.


Zlaté šperky s motivem kříže můžete najít i na našem webu:Symbol kříže napříč kulturami a náboženstvím

Jak jsme zmínili výše, se symbolem kříže se můžeme setkat v mnoha náboženstvích a kulturách. Pojďme se do nich ponořit a prozkoumat bohatou škálu významů, které se k tomuto prastarému symbolu pojí.


Zlatý prsten Kříž Lillian Vassago, 14kt zlato.

Symbol kříže v náboženství

V koptském křesťanství, což je starobylá křesťanská církev v Egyptě, je kříž velmi významným symbolem. Koptský kříž má specifický tvar, který je obvykle zdoben různými ornamenty a symboly. Znázorňuje věčný život v Kristu, který transcenduje dočasnou pozemskou existenci.


V hinduismu je kříž známý jako svastika. Jde o jeden z nejstarších náboženských symbolů vůbec. Symbolizuje štěstí, životní sílu, obnovu, sluneční cyklus a obecně příznivé životní síly. Je spojován s některými hinduistickými bohy, jako je Šiva nebo Krišna. Kříž se v hinduismu může objevit také jako součást náboženských obrázků nebo symbolů. Přestože svastika získala ve 20. století hanlivý podtext kvůli zneužití nacisty, v hinduismu nadále setrvává jako pozitivní symbol všeobecného blaha, který má kořeny sahající hluboko do dávné historie.


I v buddhismu, zejména v některých buddhistických tradicích, se může symbol v podobě kříže objevit. Například v tibetském buddhismu je kříž spojován s mandalami nebo jinými náboženskými symboly.Symbol kříže v historických kulturách

V antickém Egyptě byl kříž nazýván anch (ankh). Představoval symbol věčného života, plodnosti a vzkříšení. Egypťané věřili, že anch ztělesňuje koncept nekonečného bytí a nesmrtelnosti. Tento hieroglyfický znak se objevoval na chrámových zdech, hrobkách faraonů, nádobách, soškách božstev a dalších uměleckých dílech.


Zlatý náramek Kříž Lillian Vassago, 14kt zlato, osazen čirými zirkony.

U Mayů kříž představoval boha stvořitele a střed vesmíru. Kříž měl tvar písmena T a obvykle byl zdoben květinovými ornamenty či kruhy. Spojován byl se čtyřmi živly, ročními období a světovými stranami. Mayský kříž, nazýván také "strom života", symbolizoval spojení mezi podsvětím, zemí a nebesy. Byl velmi častým motivem na mayských chrámech, sochách i keramice.


aztécké kultuře měl kříž podobu písmena X nebo plusu. Reprezentoval čtyři hlavní větry a proudění životních energií. Aztécký křížový symbol býval rovněž spojován s bohem deště Tlalockem a plodností země. Na mnoha aztéckých stavbách a kamenných artefaktech můžeme nalézt křížové obrazce v podobě kosočtverců, které představovaly čtyři elementy.


Symbol kříže hrál významnou roli i v keltské kultuře, kde ho můžeme najít hned v několika variacích. Některé měly podobu kruhů, spirál nebo zapleteného ornamentu, který známe pod názvem keltský uzel. Tyto variace kříže představovaly věčné obnovování a jednotu protichůdných principů. Jedním z nejznámějších keltských křížových znamení je sluneční kříž, který měl symbolizovat pohyb Slunce po obloze, roční období a plodnost. Další variací je keltský křížový kruh, kde je rovnoramenný kříž vepsán do kruhu. Kruh představoval dokonalost přírody a nekonečný koloběh života, zatímco křížová část odkazovala na propojení hmotného a duchovního světa.Symbolika kříže


Zlatý přívěsek Kříž Lillian Vassago, 14kt zlato, osazen černými zirkony.

Symbol víry a důvěry

Pro křesťany je kříž symbolem oběti, naděje a spásy. Je stálou připomínkou utrpení a oběti Ježíše Krista na kříži a jeho následného zmrtvýchvstání, což je základ křesťanské víry. Symbol kříže představuje Boží lásku, odpuštění a naději na věčný život. Pro mnohé věřící je nošení kříže nebo jeho zobrazení v domovech symbolem jejich víry a důvěry v Boží moc a milost.


Symbol síly a obrany

Kříž má také význam jako symbol síly a ochrany. Historicky byl používán jako ochranný amulet proti silám zla. Mnoho lidí věří, že nošení kříže může chránit před nebezpečím a nepřízní osudu. Pro některé kultury zase kříž symbolizuje boj mezi dobrem a zlem.


Symbol jednoty a společenství

Kříž má schopnost spojovat lidi a vytvářet společenství. V různých církvích a křesťanských společenstvích je centrálním symbolem jednoty a společenství věřících. Při bohoslužbách a obřadech slouží kříž jako bod spojení, který připomíná lidem jejich společnou víru a sdílené hodnoty.


Symbol naděje a inspirace

Pro mnohé je kříž symbolem naděje a inspirace. Je připomínkou toho, že i v nejtěžších časech a zkouškách existuje naděje na lepší budoucnost. Kříž připomíná lidem, že i když procházejí temnými obdobími, mohou najít světlo a sílu ve víře a důvěře.

 

Kříž je symbolem s hlubokými kořeny v naší historii a kulturách. Ať už křesťanský, hinduistický nebo buddhistický, jeho jednoduchá podoba v sobě nese bohatství duchovních významů – vykoupení, štěstí, obnovu, rovnováhu protikladů či spojení s vesmírem. 

Zlaté šperky s motivem kříže můžete najít i na našem webu:


Přijměte tento mocný symbol jako svůj osobní amulet či připomínku. Navštivte náš e-shop a vyberte si z kolekce nádherných zlatých přívěsků s křížem. Každý z nich nese poselství míru, jednoty a životního naplnění. Nechte se inspirovat bohatstvím křížových symbolů a najděte ten pravý pro Vás či Vaše blízké.

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page